آیکون واتساپ

�������� ��������


گیره دقیق 100 میلی متر VMP-4 ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 100 میلی متر VMP-4
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 150 میلی متر VMP-5 ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 150 میلی متر VMP-5
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 200 میلی متر VMP-6 ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 200 میلی متر VMP-6
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 300 میلی متر VMP-6B ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 300 میلی متر VMP-6B
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 400 میلی متر VMP-6C ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 400 میلی متر VMP-6C
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 200 میلی متر VMP-7A ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 200 میلی متر VMP-7A
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 300 میلی متر VMP-7B ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 300 میلی متر VMP-7B
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 400 میلی متر VMP-7C ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 400 میلی متر VMP-7C
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 200 میلی متر VMP-8A ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 200 میلی متر VMP-8A
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 300 میلی متر VMP-8A ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 300 میلی متر VMP-8A
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 400 میلی متر VMP-8C ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 400 میلی متر VMP-8C
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 500 میلی متر VMP-8D ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 500 میلی متر VMP-8D
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-6BH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-6BH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-6CH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-6CH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 200 میلی متر VMP-7AH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 200 میلی متر VMP-7AH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-7BH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-7BH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-7CH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-7CH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 200 میلی متر VMP-8AH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 200 میلی متر VMP-8AH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-8BH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 300 میلی متر VMP-8BH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-8CH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 400 میلی متر VMP-8CH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق هیدرولیک 500 میلی متر VMP-8DH ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق هیدرولیک 500 میلی متر VMP-8DH
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 103 میلی متر VMC-4 ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 103 میلی متر VMC-4
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 150 میلی متر VMC-6 ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 150 میلی متر VMC-6
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 125 میلی متر VMC-100M ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 125 میلی متر VMC-100M
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 180 میلی متر VMC-130M ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 180 میلی متر VMC-130M
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 240 میلی متر VMC-160M ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 240 میلی متر VMC-160M
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 280 میلی متر VMC-200M ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 280 میلی متر VMC-200M
ورتکس تایوان گیره دقیق
گیره دقیق 350 میلی متر VMC-160ML ورتکس تایوان گیره دقیق

�������� ��������

گیره دقیق 350 میلی متر VMC-160ML
ورتکس تایوان گیره دقیق

1
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 02188630947
Fax : 021 88008631
Email: info [at] mtcotools.com
طراحی سایت و سئو: نانوتجارت

برند ورتکس
فروشگاه معرف ابزار

شرکت معرف ابزار عرضه کننده انواع ابزار آلات صنعتی و با فعالیت کاملا تخصصی در زمینه ابزار آلات تراشکاری و براده برداری شامل انواع فرز ، انواع مته، انواع گردبر، انواع کفتراش، سه نظام و چهار نظام، انواع هلدر .معرف ابزار نماینده رسمی ورتکس تایوان . فروش و واردات ابزار ورتکس اصلی تایوان با گارانتی و ضمانت اصلی شرکتی . فروش گیره هیدرولیک VERTEX ورتکس و فروش سه نظام تراش VERTEX ورتکس و فروش ابزار تراش VERTEX ورتکس و دریافت کاتالوگ گیره هیدرولیک VERTEX ورتکس و دریافت کاتالوگ اصلی ورتکس تایوان .

© Copy right 2021 | تمامی حقوق متعلق به شرکت معرف ابزار می باشد