آیکون واتساپ

گیره هیدرولیک

شرکت معرف ابزار اولین وارد کننده گیره های هیدرولیک در برند ورتکس می باشد این گیره ها دارای طراحی بسیار جدید و منحصر به فرد می باشند که قدرت هیدرولیک آن فشار یکنواختی را در قطعات بوجود می آورد دقت این گیره ها بسیار بالاست(0.02 میلیمتر) و به سرعت باز و بسته می شوند. ظرفیت طول کارگیر این گیره ها بسته به نوع آن 400- 0 میلیمتر طبقه بندی می شود.
قابل ذکر است شرکت معرف ابزار نوع خاصی از گیره های هیدرولیک را به نام گیره های هیدرولیک سینوسی ارائه داده است که می توان به وسیله آن قطعه کار را در زاویه دلخواه تنظیم نمود.
در این بخش کلیه کاتالوگ های مربوط به گیره هیدرولیک قابل مشاهده است. گیره هیدرولیک با طول کارگیر 300 سانتی متر که VH-6 نامیده می شود بسیار رایج است و کاربرد بسیاری در صنایع دارد. کلیه گیرهای هیدرولیک توسط شرکت معرف ابزار به بازار کشور عرضه شده اند. گیره هیدرولیک VH-5 با طول کارگیر 210 میلیمتر نیز کاربرد ویژه ای در صنعت دارد که مشخصات فنی آن در کاتالوگ های زیر آمده است.
در این بخش قصد داریم به معرفی گیره VH-8L و VH-12 بپردازیم که از محصولات جدید شرکت ورتکس به شمار می آیند و این گیره های منحصر به فرد و پر قدرت توسط شرکت معرف ابزار به بازار عرضه شده است. گیره هیدرولیک VH-8L طول کارگیر 400 میلیمتر دارد و با قدرت 7500 کیلوگرم -نیرو می تواند قطعات را برای عملیات براده برداری نگه دارد. گیره هیدرولیک VH-12 نیز از گیره های هیدرولیک جدید می باشد که فک های بزرگتری دارد و نیروی یکنواخت تری به قطعات وارد می کند و طول کارگیر گیره هیدرولیک VH-12 375 میلیمتر می باشد.
کوچکترین گیره هیدرولیک که گیره هیدرولیک VH-4نامیده می شود طول کارگیر 170 میلیمتری دارد که برای کارهای کوپک و متوسط بسیار مناسب است.
انواع گیره هیدرولیک ، گیره هیدرولیک ورتکس گیره هیدرولیک ورتکس تایوان گیره هیدرولیک VH-4 گیره هیدرولیک VH-5 گیره هیدرولیک VH-6 گیره هیدرولیک VH-6L گیره هیدرولیک VH-8 گیره هیدورلیک VH-8L گیره هیدرولیک VH-12 گیره هیدرولیک سینوسی VHT-4 گیره هیدرولیک سینوسی VHT-6 گیره هیدرولیک سینوسی VHT-4U گیره هیدرولیک سینوسی VHT-6U گیره هیدرولیک VHO-5 گیره هیدورلیک VHO-6 گیره هیدرولیک VHO-8
انواع گیره هیدرولیک ، گیره هیدرولیک ورتکس گیره هیدرولیک ورتکس تایوان گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-4 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-5 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-6 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-6L گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-8 گیره هیدورلیک ورتکس تایوان VH-8L گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VH-12 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان سینوسی VHT-4 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان سینوسی VHT-6 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان سینوسی VHT-4U گیره هیدرولیک ورتکس تایوان سینوسی VHT-6U گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VHO-5 گیره هیدورلیک ورتکس تایوان VHO-6 گیره هیدرولیک ورتکس تایوان VHO-8


گیره هیدرولیک 170میلی متری VH-4 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 170میلی متری VH-4
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک210میلی متری VH-5 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک210میلی متری VH-5
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک 300میلی متری VH-6 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 300میلی متری VH-6
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک 355میلی متری VH-6L ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 355میلی متری VH-6L
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک 300میلی متری VH-8 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 300میلی متری VH-8
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک 400میلی متری VH-8L ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 400میلی متری VH-8L
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک 375میلی متری VH-12 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک 375میلی متری VH-12
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک سینوسی 170MM VHT-4 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک سینوسی 170MM VHT-4
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک سینوسی 300MM VHT-6 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک سینوسی 300MM VHT-6
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک سینوسی یونیورسال 170MM VHT-4U ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک سینوسی یونیورسال 170MM VHT-4U
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک سینوسی یونیورسال 300MM VHT-6U ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک سینوسی یونیورسال 300MM VHT-6U
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک220میلی متری VHO-5 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک220میلی متری VHO-5
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک300میلی متری VHO-6 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک300میلی متری VHO-6
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک310میلی متری VHO-8 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک310میلی متری VHO-8
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-4 کارگیر 170 میلیمتری ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-4 کارگیر 170 میلیمتری
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VH-5 کارگیر 210 میلیمتر ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VH-5 کارگیر 210 میلیمتر
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VH-6  کارگیر 300 میلیمتر ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VH-6 کارگیر 300 میلیمتر
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VH-6L کارگیر 355 میلیمتر ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VH-6L کارگیر 355 میلیمتر
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VH-8 کارگیر 300 میلیمتر ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VH-8 کارگیر 300 میلیمتر
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-8L کارگیر 400 میلیمتری ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-8L کارگیر 400 میلیمتری
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکیVH-12 کارگیر 375 میلیمتری  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکیVH-12 کارگیر 375 میلیمتری
گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VHO-5 کارگیر 220 میلیمتری ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VHO-5 کارگیر 220 میلیمتری
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیکی VHO-6 کارگیر 300 میلیمتری ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیکی VHO-6 کارگیر 300 میلیمتری
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
VQC-100گیره قدرتی   ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

VQC-100گیره قدرتی
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-6 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-6
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-6  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-6
گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-5 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-5
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک VH-5 ورتکس تایوان گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک VH-5
ورتکس تایوان گیره هیدرولیک
گیره یونیورسال هیدرولیک  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره یونیورسال هیدرولیک
گیره هیدرولیک
گیره هیدرولیک یونیورسال  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک یونیورسال
گیره هیدرولیک
گیره یونیورسال هیدرولیک  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره یونیورسال هیدرولیک
گیره هیدرولیک
گیره یونیورسال هیدرولیک 15 سانت  گیره هیدرولیک

گیره هیدرولیک

گیره یونیورسال هیدرولیک 15 سانت
گیره هیدرولیک

12
برندها
دیگر دسته ها

TEL : 02188000970
Fax :
Email: info [at] mtcotools.com
طراحی سایت و سئو: نانوتجارت

برند ورتکس
فروشگاه معرف ابزار

شرکت معرف ابزار عرضه کننده انواع ابزار آلات صنعتی و با فعالیت کاملا تخصصی در زمینه ابزار آلات تراشکاری و براده برداری شامل انواع فرز ، انواع مته، انواع گردبر، انواع کفتراش، سه نظام و چهار نظام، انواع هلدر .معرف ابزار نماینده رسمی ورتکس تایوان . فروش و واردات ابزار ورتکس اصلی تایوان با گارانتی و ضمانت اصلی شرکتی . فروش گیره هیدرولیک VERTEX ورتکس و فروش سه نظام تراش VERTEX ورتکس و فروش ابزار تراش VERTEX ورتکس و دریافت کاتالوگ گیره هیدرولیک VERTEX ورتکس و دریافت کاتالوگ اصلی ورتکس تایوان . شرکت معرف ابزار تنها نماینده ورتکس اصلی تایوان در ایران میباشد . تامین انواع ابزار ورتکس vertex و دریافت کاتالوگ محصولات ورتکس vertex در فروشگاه معرف ابزار .

© Copy right 2024 | تمامی حقوق متعلق به شرکت معرف ابزار می باشد